Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Relasjonskompetanse
Måleverktøy for mellommenneskelige ferdigheter

Et internettbasert måleverktøy for å måle relasjonelle ferdigheter samt resultatprestasjoner hos ledere. Verktøyet viser medarbeidernes vurdering av lederens mellommenneskelige egenskaper.

Radarbildet som viser relasjonskompetansen er delt inn i tre soner og fjorten kategorier.


Rød sone: Scoring innen denne sonen viser lav tilfredshet. Kan være en faresone.
Gul sone: Scoring innen denne sonen viser middels tilfredshet.
Kan være grunnlag for tiltak.

Grønn sone: Scoring innen denne sonen viser høy grad av tilfredshet.

Bestilling >>