Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Nyhetsbrev:

Nyhetsbrev Årsskifte 2017-2018
Nyhetsbrev årsskiftet 2015-2016
Nyhetsbrev årsskiftet 2014-2015
Nyhetsbrev januar 2014
Nyhetsbrev Relasjonsledelse Januar 2013
Årsrapport Relasjonsledelse 2011
Nyhetsbrev Relasjonsledelse/ relasjonskompetanse August 2012
Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse jul 2011
Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse høst 2011
Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse sommern 2011
Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse våren 2011
Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse sommeren 2010
Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse våren 2009
Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse våren 2008
Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse høsten 2007
Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse våren 2007
Nyhetsbrev fra Relasjonskompetanse Juli 2006