Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Referanser

Tilbakemeldinger
Mellomlederkonferansen i Oslo mai 2007
Meland kommune - Evaluering av ledersamling desember 2008
Askøy kommune - evaluering Edvard Grieg samling 2008
Relasjonsledelse i region Sokkel - desember 2008
Samling Bergen kommune, byggesaksetaten 26.mai 2009

Store oppdragsgivere
Color Line
Askøy kommune
Utdanningsforbundet
Studentsamskipnaden i Bergen
Politihøgskolen
Eidsiva Energi
Hansa Borg ASA
Bergen kommune
Søral

Coaching og Relasjonsledelse (høgskoleutdanning)
Folkeuniversitetet Buskerud Vestfold
Folkeuniversitetet Bergen
Folkeuniversitetet Hamar
Folkeuniversitetet Helgeland
Folkeuniversitet Ålesund
Folkeuniversitetet i Trondheim


Høgskoler/ Universitet
Høgskolen i Hedmark
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Lillehammer
Høgskolen i Bodø
Høgskulen Stord/Haugesund
Høgskolen i Finnmark
Politihøgskolen i Oslo

Høgskolen i Bergen
Handelshøyskolen BI (Bergen)
Universitetet i Bergen


Sykehus/helse
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Haukeland Universitetssykehus
Helse Bergen


Kommuner
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune
Fjell Kommune

Fusa kommune
Haram kommune
Hornindal kommune
Kristiansand kommune
Kvam Herad
Lindås kommune
Lunner kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Molde kommune
Nannestad kommune
Nedre Eiker kommune
Skjedsmo kommune
Stord kommune
Time kommune
Trondheim kommune
Vaksdal kommune
Vindafjord kommune
Ørsta kommune
Øygarden kommune

Barnehager og skoler
Paradis barnehage
Kleppestø Barnehage
Barnehager i Bergen kommune
Barnehagene i Askøy kommune
Barnehagene i Meland kommune
Hønefoss vidergående skole
Sortland vidergående skole
Norhordland vidergående skole
Folkehøgskoler
Foreldreutvalget for grunnskolen


Andre oppdragsgivere
KS- konsulent as
Osterøy Industrilag
Bergens Tidende
Ukeavisen Ledelse
Statoil
Norsk Hydro, Karmøy Fabrikker
Lotteritilsynet

Oleana AS