Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Måleverktøy for lagkvalitet

Lagkvalitet er et måleverktøy for grupper, lag og team. Det vil fortelle noe om medlemmenes tilfredshet med sentrale områder i et prestasjonsorientert lag. Verktøyet vil danne grunnlag for treningsprogram og utvikling av laget. Radarbildet vil avsløre styrker og svakheter i lagkvalitet målt ved hjelp av 70 utsagn. Verktøyet vil egne seg for alle typer lag fra idrett til topplag i næringslivet. En sentral målgruppe for verktøyet er teamorganiserte organisasjoner i offentlig og privat virksomhet. Verktøyet gjøres også tilgjengelig på internett og kunden kan få tilgang gjennom avtale med Relasjonskompetanse. Bruk forutsetter avtale om tilbakemelding fra autorisert konsulent.
 

Bestilling >>