Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Fagartikler:

Mer enn jobben:
Draumejobben
Relasjonell kapital
Karaokesamfunnet - på godt og vondt
En verden full av China
Våre positive ungdommer
Å ta kontroll over vår tid
Forundringenes USA
Intelligent dugløyse
Det smilende folket
Det snille menneske
Alle mennesker er musikalske
Øyeblikkets kvalitet
Emosjonelle stemninger
Distanse
Fotballen - et substitutt?
Rettferdighet - fru Blom
Det visjonsfattige landet
Overvakingssamfunnet
Lyset er på - let nå
Revir hjå måse og menneske
Enno er det mykje å læra
Må jeg lære å finne kjæreste?
Mobbing – menneskets nedrighet
Refleksjoner ved nyttårsleite
Relasjonspedagogikk
Kattane veit
Har skolen gjort hjemmeleksen?
Besteforeldre - en sterk ressurs
Sett frå mitt Reflektorium
Det estetiske klimaks
Overganger
Om hver og en slår sin vesle plen
Vårt umettelige medieforbruk
De vanskelige ordene
Læreren er bærebjelken