Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE
Lønnsomt å være kvinne

Hvis menn ikke omstiller seg, vil de bli passert av kvinner på lønnsstatistikken, tror arbeidslivs-forskere.

Artikkel fra Dagbladet
MERETE LANDSEND
Tirsdag 4. mai 2004 6:13Samtidig vil andelen arbeidsløse menn øke, ifølge forskerne ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). De er ikke i tvil: Arbeidslivet i Norge er i ferd med å bli snudd på hodet. I det forskerne omtaler som «en stille revolusjon», vil kvinnene kunne gå fra å være taperne til å bli vinnerne på arbeidsmarkedet. For det er kvinnene som sitter på kompetansen arbeidsgiverne er på utkikk etter.

- Nå etterspør arbeidslivet det vi kaller relasjonell kompetanse. Det er i stor grad kvinner med omsorgs- og serviceerfaring som har dette, sier Knut Fossestøl ved AFI.

Ikke bra nok
Torsdag denne uka slippes boka «Relasjonsmestrere», som Fossestøl er redaktør for. Et knippe av Norges fremste arbeidslivsforskere skriver om det nye arbeidslivet, som krever en type samarbeidsevne og relasjonskunnskap som tradisjonelt ikke har vært etterspurt.

Menn har i stor grad fokusert på teknologi, effektivitet, profitt og kamp om posisjoner. Dette er ikke lenger verdiene arbeidslivet setter høyest.

Kvinnenes fokus på miljø og mennesker, nærhet og fellesskap setter dem i stand til å håndtere kunnskapssamfunnets utfordringer mye bedre enn menn, ifølge forskerne.

- Kvinner er generelt flinkere til å leve seg inn i andres situasjon, og til å løse oppgaver sammen med andre. De har relasjonell kunnskap som har vært knyttet til kvinnedominerte serviceyrker. Nå er arbeidslivet generelt ute etter disse kvalitetene og krever at arbeidstakerne er i stand til å lytte til og samarbeide med andre, sier Fossestøl og utdyper:

- Dette vil i sterkere grad ramme den tradisjonelle mannen. Før fikk han lov til å være spesialist og fagmann, så lenge han leverte varene. Det holder ikke lenger.

- Vi ser denne utviklingen i alle deler av arbeidslivet, også i tradisjonell industri (prosessindustri) og i Forsvaret, sier Knut Fossestøl.

Krise for mannen?
Forskeren tror mange menn i dag føler denne dramatiske omstillingen på kroppen, og varsler et tøffere arbeidsliv for menn:

- Kvinnedominansen på universiteter og høyskoler er økende. Andelen arbeidsledige menn kan komme til å øke, i hvert fall for en periode, sier Fossestøl. Han har vanskelig for å se at menns fleksibilitet blir så liten at kjønnet er ferdig i arbeidslivet.

Fossestøl er heller ikke fremmed for at kvinnene endelig tar igjen og går forbi menn på lønnsstatistikken.
 
KUNNSKAP VIKTIGST: - Det er fint med evne til å skape relasjoner, men kunnskap er viktigst, enes jusstudentene Maria Tovund Nygård (25) og masterstudent i rettssosiologi, Cecilie Nergaard Langeby (29).
Foto: Lars Myhren Holand
 
- Hvis det fortsetter å være slik at kvinnene har størst relasjonell kompetanse, vil kvinnene vinne også lønnsmessig.

Den mannlige arbeidstakeren levnes intet valg: Han må omstille seg, eller tape.

- Ideen om en mannsrolle i krise er veldig reell. Det som nå skjer i arbeidslivet, underbygger denne kriseforståelsen, sier Fossestøl.

Lærer av kvinnene
Forsker Bjørg Aase Sørensen ved AFI ser allerede tydelige tegn på at menn er i ferd med å forandre seg i arbeidslivet. Særlig gjelder dette menn som jobber i kunnskapsbaserte virksomheter. De lærer av kvinnene.

- Stadig flere menn ser at det kan være en fordel å bruke mer av de tradisjonelle kvinnelige egenskapene i arbeidslivet: de lytter mer, konkurrerer mindre, reflekterer over det de holder på med og legger vekt på det sosiale samspillet i oppgaveløsningen, sier hun. Selve idealet i mannskulturen, evnen til å skjære gjennom og handle raskt, blir mindre viktig.

Studenter med nytt fokus
Legestudiet er et godt eksempel på at utdanningsinstitusjonene begynner å tilpasse seg det nye arbeidslivet, mener Knut Fossestøl ved AFI. Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo har fjernet karakterordningen fordi fokus på karakterer ikke dyrker fram verdier som er ønskelig for legeyrket. Nå gis det bestått eller ikke bestått.

Medisinstudent Ragnhild Øydna Støen er overbevist om at andre egenskaper enn de tradisjonelle mannlige blir mer verdsatt nå.

- Men dagens mannlige studenter likner ikke på dem som studerte for 50 år siden heller. Nå får guttene lov til å være myke, sier hun.