Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE
Samarbeidspartnere
  --  Danmark  --
 

Institut for Relationspsykologi

Relasjonsledelse AS har innledet et samarbeid med Institut for Relationspsykologi i Danmark. Våre danske samarbeidspartnere har skrevet bøker som har sterk tilknytning til våre bøker innen relasjonsteori.

 
  --  Relasjonsledelse Norge  --
 

Øyvind Røkenes

 • Spesialområde: Temaorganisering og vedlikehold av team
 • Praktisk ledererfaring innen personalledelse
 • Lang erfaring innen organisasjons- og lederutvikling i Hydro
 • Videreutdaning innen Coaching, veiledning og relasjonsledelse
 • Lang erfaring som foredaragsholder i organisasjoner, bedriftet og på høyskoler
 • Autorisert innen Relasjonsledelse
 • Kontakt: tlf. 91587511,
Bilde

Elin Gullesen Bratt

 • Bred erfaring som pedagog, leder og styrer i private og offentlige barnehager
 • Flerårig erfaring som lærer og innleid foredragsholder på høgskoler
 • Mangeårig kompetanseleder i kommunesektoren
 • Videreutdanning innen ledelse
 • Erfaren og engasjert foreleser
 • Autorisert innen relasjonsledelse
 • Sertifisert coach
 • Spesialområde: utvikling av enkeltpersoners og organisasjoners kreativitet
 • Kontakt: tlf. 99589944, elin@relasjoninor.no
 
Jan Eirik Spurkeland
 

Jan Eirik Spurkeland

 • Er gift med Gunnveig og har 3 barn.
 • Lang erfaring innen teknisk fagarbeid i mekaniske fag og oljevirksomhet
 • 10 års erfaring med ledelse
 • Flere års lærererfaring fra videregående skole
 • Genuint interessert i mennesker
 • Utdannet i Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse
 • Spesialområde: Verktøy innen relasjonskompetanse og lagbygging
 • Kontakt: jespurk@frisurf.no , mobil 93406065
 
Bilde av Anne Linn Sagen
 

Anne Linn Sagen

Inspirasjon kommer av ordet inspirare; som betyr « å blåse liv i noe». Det er spennende å være med å blåse liv i prosesser og å skape bevegelse. Jeg liker å utfordre det «vante» og har et sterkt engasjement for relasjonskompetanse og relasjonsledelse. Jeg har en tro på at relasjonen alltid kommer først, og at «jeg» blir til i møte med deg. Mennesker trenger retning mer enn planer og modig lederskap som tør å ledes med hjertet foran.

Hver dag opplever jeg kraften og potensialet som finnes i samtaler, og mitt engasjement for dialogiske praksiser står fjellstøtt.

Jeg er opptatt av at folk som jobber med folk i lærende organisasjoner skal ha et bevisst og forpliktende forhold til sitt samfunnsmandat og at kvalitet og barns beste skal være vårt hovedfokus. Det handler om å forplikte seg til å være «skrudd på og våken» og å jobbe aktivt med egen relasjonskompetanse og sine viljekvaliteter.

 • Barnehagelærer, veileder / coach og foreleser
 • Prosessveileder i barnehage, barnevern, helse, PPT og skole
 • Høyskolen på Eik i Tønsberg ( nå høyskolen i Vestfold) - førskolelærerutdanningen
 • Høyskolen i Akershus, Veiledning og coaching
 • Erickson coaching - the Art and Science of Coaching
 • Åpen dialog og relasjonskompetanse i regi av høyskolen i Gjøvik
 • 11 års erfaring som engasjert foreleser i små og store grupper
 • Kontakt: Anne.linn.sagen@gmail.com, mobil +47 45450279
 • Web: kortapplaus.simplesite.com
 
Bilde av Synnøve Hammer
 

Synnøve Hammer

Synnøve er en engasjerende og inspirerende foredragsholder og coach. Gjennom morsomme og rørende historier fra egne opplevelser fra et levd liv i Norge, Liberia og Zambia gir hun deg en god latter men også tankevekkende refleksjoner. Hun har et sterkt ønske om å bidra til et varmere samfunn der relasjonskompetanse får et større fokus. Synnøves hovedområde innen relasjonsledelse er å gjennomføre 360 graders evaluering av ledere med påfølgende oppfølging i form av en-til-en coaching og coaching av lederteamet. Synnøve har selv 15 års ledererfaring fra offentlig virksomhet hvilket gir en solid grunnmur i arbeidet med å bidra til den enkelte leders vei mot en bevisst relasjonell lederstil. Synnøve er opprinnelig utdannet adjunkt. I tillegg til å ha jobbet som lærer i Norge har hun jobbet i henholdvis Liberia og Zambia. Hun har videreutdanning innen personal-, prosjekt- og endringsledelse, er sertifisert Coach og Teamcoach.

 
Bilde av Roar Skare
 

Roar Skare

Spesialist i organisasjonspsykologi
Skare er eier og stifter av selskapet Organisasjonspsykologene Skare AS og har over 25 års erfaring som spesialist i arbeids- og organisasjonspsykolog.
Roar sin kjernekompetanse er utvikling av ledergrupper, lederutviklingsprogram, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, kommunikasjon og god samhandling på arbeidsplassen. Roar liker å jobbe med relasjoner i endringsprosesser både på organisatorisk og personlig nivå. Roar er en ettertraktet foredragsholder for bedrifter og universiteter. Web: orgskare.no

 
Bilde av Harald Mydland
 

Harald Mydland

Harald er en person med stor arbeidskapasitet og mange jern i ilden. Han jobber som relasjonsbygger i en arbeidsinkluderingsbedrift i Egersund. Harald har mer enn 30 års erfaring som leder i offentlig og privat virksomhet i Norge, blant annet: Rådmann, personalsjef, planlegger, konsulent, markedsfører og leder arbeidsinkluderingsbedrift Han har mer enn 20 års internasjonal erfaring med hjelpearbeid, konferanser og seminarer i over 30 land. Engasjert og erfaren kurs- og foredragsholder i inn og utland. Utdanning innen bygg, anlegg og administrasjon samt offentlig rett og arbeidsrett fra UiO. Sterkt engasjement for å spre relasjonskompetanse på alle nivå i samfunnet. Harald har særlig fokus på Rogaland og Agder.
Kontakt: mobil 990 97 878 – email haraldm@aks.as.no eller harald@hapa.info

 
Bilde av Jøri Horverak
 

Jøri Horverak

Jøri er eier og daglig leder i Sense PKT. Har 20 års erfaring med arbeid som organisasjonspsykolog. Hun har også mangeårig klinisk erfaring, med særlig vekt på arbeidsrettet behandling. Jøri sin kjernekompetanse er kulturell kompetanse, arbeid på tvers av landegrenser (expatriation), samt forhold ved arbeidsplass, arbeidssituasjon og individ som fremmer eller hemmer utvikling av gode relasjoner, motivasjon og prestasjon. Jøri holder kurs og foredrag i en rekke ulike arbeidsrelaterte tema.
Kontakt: Mobil: +47 952 68697, epost: jori.horverak@sense-pkt.no
Web: www.sense-pkt.no

 
Bilde av Stein Ragnar Emsøy
 

Stein Ragnar Emsøy

Stein har ledererfaring fra små og store virksomheter innenfor privat og offentlig sektor. Gjennom ulike roller og stillinger har han opparbeidet seg høy kompetanse innenfor ledelse, økonomi, data, prosjektarbeid, motivasjon, pedagogikk og undervisning.

Stein er en tydelig, engasjert og inspirerende foredragsholder og kursinstruktør som formidler budskapet på en lettfattelig og forståelig måte. Han kan vise til mange gode tilbakemeldinger både som foredragsholder, instruktør og lærer på høyskolenivå.

Stein brenner for god ledelse og har gjennom sin fartstid sett at et godt arbeidsmiljø med glade og fornøyde medarbeidere er en forutsetning for et godt lederskap.

Kontakt: Mobil: +47 920 14 411, epost: stein.emsoy@estra.no
Web: www.estra.no